Jag producerar filmer men även audioguider om kulturarvet.

Via länkarna ovan finner du en del TURISTGUIDER för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och Sjuhäradsbygden.

Här finner du också KYRKOGUIDEN som ger dig filmer om många kyrkor i Lunds, Växjö, Linköpings och Göteborgs stift.

KULTURGRAVAR berätta om intressanta människoöden på en del av våra kyrkogårdar.