Stacks Image 80089

Start / Om mig / Kontakt


Jag som driver MobileGuide heter Christer Smedberg, och har tidigare under 18 år jobbat som reporter och programledare på radio, samt som speaker på tv. 
Jag har sedan 2006 producerat audioguider, bland annat på uppdrag för
Statens Fastighetsverk, Stockholms Länsmuseum, Marinmuseum i Karlskrona, Östsvenska turistrådet, Runriket i Täby och Vallentuna samt ett antal kommuner över hela landet.

Sedan 2013 jobbar jag med att ta fram guider kring våra Svenska kyrkor, som är en stor kulturskatt och en del av vårt gemensam kulturarv. (
kyrkoguiden.se)

Hösten 2013 började jag producera audioguider för
Lunds stift, ett projekt som kommer att omfatta samtliga kyrkor i stiftet.
Under våren 2014 har jag bland annat producerat ett stort antal audioguider för
Kustkyrka Bohuslän, Kyrkan på Orust samt Kyrkrundan i Västra Götaland.
Under hösten 2014 producerade jag audioguider för
Svenska kyrkan i Göteborg, och jag har även tagit fram guider för kyrkor i Linköpings stift.
Under 2016 producerar jag ljudsatta bildspel för ett antal kyrkor i
Lunds stift, samt guider för TripTale (Volvo) och Destination Jönköping.

På uppdrag av Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF) producerar jag även digitala kyrkogårdsvandringar. (
kulturgravar.se)